2015. 12. 01.

Közmeghallgatás 2015

önkormányzati rendezvény

M E G H Í V Ó

 

Dunaszentmiklós község Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Dunaszentmiklós

a 2011. évi CLXXXIX. 54. §-a alapján

2015. december 16-án (szerda)  17,00  órakor a Kultúrházban

 

k ö z m e g h a l l g a t á s t

 

tart, melyre ezúton meghívjuk.

 

 

                               N a p i r e n d:      1./  Tájékoztató az Önkormányzat  2015. évi munkájáról.

               

                                                                     Előadó:   Béger Ákos

                                                                                      polgármester

 

                                                               2./ Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi munkájáról

 

                                                                    Előadó: Emmer Edina

                                                                                  elnök

 

                                                               3./  E g y e b e k.

 

 

 

Dunaszentmiklós, 2015. december 1.

 

 

Emmer Edina sk.                                                                                              Béger Ákos  sk.

       elnök                                                                                                           polgármester