Jegyzőkönyvek2016. 04. 11.

Testületi jegyzőkönyv 2016.04.11.

Testületi jegyzőkönyv 2016.04.11.

2016. 03. 17.

Testületi jegyzőkönyv 2016.03.17.

Testületi jegyzőkönyv 2016.03.17.

2016. 02. 18.

Testületi jegyzőkönyv 2016.02.18.

Testületi jegyzőkönyv 2016.02.18.

2016. 01. 28.

Testületi jegyzőkönyv 2016.01.28.

Testületi jegyzőkönyv 2016.01.28.

2015. 12. 22.

Testületi jegyzőkönyv 2015. 11. 23.

M  E  G  H  Í  V  Ó

 

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését az 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva

2015. november 23-án (hétfő) 17.00 órai kezdettel

összehívom.

Az ülés helye: Községháza hivatali helyisége                         

                         Dunaszentmiklós, Petőfi u. 52.

Napirendi pontok:

1. Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: Béger Ákos polgármester

2. Rendelet-tervezet Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának a helyi iparűzési adóról szóló 7/1997.(XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Béger Ákos polgármester

3. Rendelet-tervezet Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának az idegenforgalmi adóról szóló 9/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Béger Ákos polgármester

4. Rendelet-tervezet Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2014.(XI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Béger Ákos polgármester

5. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 4/2015.(II.27.) rendelet módosításának előzetes véleményezése

Előadó: Béger Ákos polgármester

6. A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása

Előadó: Béger Ákos polgármester

7. Viziközmű tulajdoni arányának meghatározásáról nyilatkozat elfogadása

Előadó: Béger Ákos polgármester

8. Buszmegálló építéséhez árajánlatok véleményezése és elfogadása

Előadó: Béger Ákos polgármester

9. Járda felújítására árajánlatok véleményezése és elfogadása

Előadó: Béger Ákos polgármester

10. Közvilágítás korszerűsítésére árajánlatok véleményezése és elfogadása

Előadó: Béger Ákos polgármester

11. Szomód Százszorszép Óvoda átszervezése

Előadó: Béger Ákos polgármester

12. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálása

Előadó: Béger Ákos polgármester

13. Személyi juttatások

Előadó: Béger Ákos polgármester

14. Papp Kálmán beadványai

Előadó: Béger Ákos polgármester

15. Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi Kirendeltségén igazgatási szünet elrendelésének tárgyalása

Előadó: Béger Ákos polgármester

16. Helyi esélyegyenlőségi Program elfogadása 2015-2017. évre.

Előadó: Béger Ákos polgármester

17. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

Előadó: Béger Ákos polgármester

 

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Dunaszentmiklós, 2015. november 17.                                                   

Béger Ákos sk.

polgármester

 

 

2015. 12. 22.

Testületi jegyzőkönyv 2015. 10. 07.

M  E  G  H  Í  V  Ó

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését az 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva

2015. október 7-én (szerda) 07.00 órai kezdettel

összehívom.

Az ülés helye: Községháza hivatali helyisége                         

                         Dunaszentmiklós, Petőfi u. 52.

Napirendi pontok:

1. Kisbusz finanszírozására kötendő megállapodás jóváhagyása Takarék Faktorház Zrt-vel

Előadó: Béger Ákos polgármester

2.Nemzeti Sportközpontok, Szomód Község Önkormányzata, Dunaszentmiklós Község Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás jóváhagyása.

Előadó: Béger Ákos polgármester

3. Dunaszentmiklós HÉSZ módosítása.

Előadó: Béger Ákos polgármester

 

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Dunaszentmiklós, 2015. szeptember 22.                                                  

 Tisztelettel:     

Béger Ákos sk.

polgármester

2015. 12. 22.

Testületi jegyzőkönyv 2015. 09. 25.

M  E  G  H  Í  V  Ó

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését az 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva

2015. szeptember  25-én (péntek) 07.00 órai kezdettel

összehívom.

Az ülés helye: Községháza hivatali helyisége                         

                         Dunaszentmiklós, Petőfi u. 52.

Napirendi pontok:

1„ Kisbusz beszerzése Dunaszentmiklós Község Önkormányzata részére „tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Előadó: Béger Ákos polgármester

2. Gyepmesteri feladatok ellátásra szerződés elfogadása

Előadó: Béger Ákos polgármester

 

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Dunaszentmiklós, 2015. szeptember 22.                                                   

Tisztelettel:     

Béger Ákos  sk.

polgármester

2015. 12. 22.

Testületi jegyzőkönyv 2015. 09. 18.

M  E  G  H  Í  V  Ó

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését az 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva

2015. szeptember  18-én (péntek) 16.00 órai kezdettel

összehívom.

Az ülés helye: Községháza hivatali helyisége                          

                         Dunaszentmiklós, Petőfi u. 52.

Napirendi pontok:

1. Vis maior pályázat beadása (Dunaszentmiklós, 470/16, 513  és 281/3 hrsz-u utak helyreállítása)               Ebr42: 276 418)

Előadó: Béger Ákos polgármester

2. Út felújításra árajánlatok értékelése (Szabadság u., Kossuth u. vége, Petőfi S. u. 46-52-ig)

Előadó: Béger Ákos polgármester

3. Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz

Előadó: Béger Ákos polgármester

4. Dunaszentmiklós Községért Közalapítvány 2014. évi működéséről beszámoló

Előadó: Juhász Edit kuratórium elnöke

5. Segesdi Nóra fellebbezése óvodai utaztatás költségtérítése ügyében (az ügy iratai megtekinthetők a Tatai Közös Önkormányzati hivatal Dunaszentmiklósi Kirendeltségén)

Előadó: Béger Ákos polgármester

6. Ströckerné Nagy Ilona fellebbezése óvodai utaztatás költségtérítése ügyében (az ügy iratai megtekinthetők a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi Kirendeltségén)

Előadó: Béger Ákos polgármester

7. Nemzetiségi Óvoda létrehozásáról döntés

Előadó: Béger Ákos polgármester

8. Egyebek

 

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Dunaszentmiklós, 2015. szeptember 10.                                                  

Tisztelettel:     

 Béger Ákos sk.

 polgármester

2015. 12. 22.

Testületi jegyzőkönyv 2015. 09. 04.

M  E  G  H  Í  V  Ó

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését az 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva

2015. szeptember  4-én (péntek) 07.00 órai kezdettel

összehívom.

Az ülés helye: Községháza hivatali helyisége                         

                         Dunaszentmiklós, Petőfi u. 52.

Napirendi pontok:

1. Vis maior pályázat beadása (játszótér melletti árok felújítása Ebr42: 275142)

Előadó: Béger Ákos polgármester

2. Előterjesztés Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Béger Ákos polgármester

3. Közbeszerzési eljárás megindítása kisbusz beszerzéséről

Előadó: Béger Ákos polgármester

 

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Dunaszentmiklós, 2015. augusztus 31.                                                  

Tisztelettel:     

Béger Ákos sk.

polgármester

2015. 12. 22.

Testületi jegyzőkönyv 2015. 08. 24.

M  E  G  H  Í  V  Ó

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének  ülését az 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva

2015. augusztus  24-én (hétfő) 17.15 órai kezdettel

összehívom.

Az ülés helye: Községháza hivatali helyisége                         

                         Dunaszentmiklós, Petőfi u. 52.

Napirendi pontok:

1. Beszámoló az önkormányzat 2015.I. félévi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Béger Ákos polgármester

2. Előerjesztés Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Béger Ákos polgármester

3. Dunaszentmiklós HÉSZ módosítása, véleményezési szakasz lezárása

Előadó: Béger Ákos polgármester

4.Egyebek

 

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Dunaszentmiklós, 2015. augusztus  17.                                                  

Tisztelettel:     

Béger Ákos sk.

polgármester