Jegyzőkönyvek2015. 12. 22.

Testületi jegyzőkönyv 2015. 06. 02.

M  E  G  H  Í  V  Ó

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését az 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva

2015. június 2-án (kedd) 7.00 órai kezdettel

összehívom.

Az ülés helye: Községháza hivatali helyisége                         

                         Dunaszentmiklós, Petőfi u. 52.

Napirendi pontok:

1. Belterületi utak, járdák, hidak felújítására pályázat benyújtása

Előadó: Béger Ákos polgármester

 

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Dunaszentmiklós, 2015. június 1.                                                  

Tisztelettel:     

Béger Ákos sk.

polgármester

2015. 12. 22.

Testületi jegyzőkönyv 2015. 05. 27.

Testületi ülés 2015. 05. 27.

2015. 12. 22.

Testületi jegyzőkönyv 2015. 05. 14.

Testületi ülés 2015. 05. 14.

2015. 12. 22.

Testületi jegyzőkönyv 2015. 04. 29.

Szám: 20-21/2015.

M  E  G  H  Í  V  Ó

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését az 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva

2015.  április  29-én (szerda) 17.30 órai kezdettel

összehívom.

Az ülés helye: Községháza hivatali helyisége                          

                         Dunaszentmiklós, Petőfi u. 52.

 

Napirendi pontok:

1. Rendelet-tervezet Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.04.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Előadó: Béger Ákos polgármester

2 . Az Önkormányzat gazdasági programjának megalkotása 2015-2019. évre

Előadó: Béger Ákos polgármester

3. Kisbusz pályázat

Eladó: Béger Ákos polgármester

4. Beszámoló a 2014. évi közbeszerzési terv teljesüléséről

Előadó: Béger Ákos polgármester

5. Egyebek

 

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Dunaszentmiklós, 2015. április 21.                                                  

Tisztelettel:     

Béger Ákos sk.

polgármester

2015. 12. 22.

Testületi jegyzőkönyv 2015. 04. 08.

M  E  G  H  Í  V  Ó

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését az 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva

2015.  április  8-án (szerda) 17.30 órai kezdettel

összehívom.

 

Az ülés helye: Községháza hivatali helyisége                          

                         Dunaszentmiklós, Petőfi u. 52.

 

Napirendi pontok:

1. Tatai tv-vel történő megállapodás

Előadó: Béger Ákos polgármester

2. Rendelet-tervezet  az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről

Előadó: Béger Ákos polgármester

3. Rendelet-tervezet Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának a helyi építési szabályzatról szóló 5/2008.(IX.17.) számú rendelet módosításáról

Előadó: Béger Ákos polgármester

4 . Gördülő fejlesztési terv

Előadó: Béger Ákos polgármester

5. Szomód Község Önkormányzatának vételi ajánlata Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Százszorszép Óvoda tulajdoni hányadára

Eladó: Béger Ákos polgármester

6. dr.Pap Kálmán haszonbérleti ajánlata (052/12 hrsz)

Előadó: Béger Ákos polgármester

7. A Helyi Értéktár Bizottság megalakítása

Előadó: Béger Ákos polgármester

8. Meglévő közterület átnevezése

Előadó: Béger Ákos polgármester

9. Egyebek

 

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

 

Dunaszentmiklós, 2015. április 1.                                                   

Tisztelettel:     

Béger Ákos sk.

polgármester

2015. 12. 22.

Testületi jegyzőkönyv 2015. 02. 25.

M  E  G  H  Í  V  Ó

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését az 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva

 

2015.  február 25-én (szerda) 17.30 órai kezdettel

összehívom.

 

Az ülés helye: Községháza hivatali helyisége                         

                         Dunaszentmiklós, Petőfi u. 52.

 

Napirendi pontok:

1. Rendelet-tervezet az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról  

Eladó: Béger Ákos polgármester

2. Szomód - Dunaszentmiklós községek Közoktatási Intézményi Társulás társulási megállapodás módosítása 4. sz. módosítása

Előadó: Béger Ákos polgármester

3. Felcsút Község Önkormányzatának csatlakozási szándéka a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási társuláshoz

Előadó: Béger Ákos polgármester

4. Tata Város Önkormányzatának az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról szóló rendelet-tervezet elfogadásának hozzájárulásáról

Előadó: Béger Ákos polgármester

 

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

 

Dunaszentmiklós, 2015. február 17.                                                  

 

                                                                                    Tisztelettel:     

Béger Ákos sk.

polgármester

2015. 12. 22.

Testületi jegyzőkönyv 2015. 02. 16.

M  E  G  H  Í  V  Ó

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését az 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva

2015.  február 16-án (hétfő) 16.30 órai kezdettel

összehívom.

 

Az ülés helye: Községháza hivatali helyisége                         

                         Dunaszentmiklós, Petőfi u. 52.

Napirendi pontok:

1.Rendelet-tervezet Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Eladó: Béger Ákos polgármester

1.Dunaszentmiklós HÉSZ módosítása, véleményezési szakasz lezárása.

Előadó: Béger Ákos polgármester

2.Szomód Község Önkormányzat „KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása”, óvodai pályázatról döntés.

 

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Dunaszentmiklós, 2015. február 10.                                                  

 

Tisztelettel:     

 

Béger Ákos sk.

polgármester

2015. 12. 22.

Testületi jegyzőkönyv 2015. 01. 28.

M  E  G  H  Í  V  Ó

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését az 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva

2015.  január 28-án (szerda) 17.30 órai kezdettel

összehívom.

Az ülés helye: Községháza hivatali helyisége                          

                         Dunaszentmiklós, Petőfi u. 52.

Napirendi pontok:

1.Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása (papír alapon kerül kiküldésre)

Előadó: Béger Ákos polgármester

2. Rendelet-tervezet Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló

1/2014.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (papír alapon kerül kiküldésre)

Előadó: Béger Ákos polgármester

3. Rendelet-tervezet Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról     

szóló 10 /2014.(IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet szövege a kormányhivatallal van egyeztetés alatt)

Előadó:Béger Ákos polgármester

4.Rendelet-tervezet Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének Dunaszentmiklós önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2014.(XI.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó: Béger Ákos polgármester

5.Dunaszentmiklós Község 2015. évi belső ellenőrzési terve

Előadó: Béger Ákos polgármester

6.Kisbusz üzemeltetésének tárgyalása

Előadó: Béger Ákos polgármester

7.Önkormányzati tulajdonban lévő földvásárlási kérelem

Eladó: Béger Ákos polgármester

8. A Szociális Alapellátó Intézmény 2015. évi költségvetése tervezetének előzetes véleményezése

Előadó: Béger Ákos polgármester

9.A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal működésére vonatkozó együttműködési megállapodás felülvizsgálata (későbbi időpontban kerül kiküldésre)

Előadó: Béger Ákos polgármester

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

 

Dunaszentmiklós,  2015. január 22.                                                  

                                                                                                         

Tisztelettel:     

                                             

Béger Ákos

polgármester