Jegyzőkönyvek2016. 02. 18.

Testületi jegyzőkönyv 2016.02.18.

Testületi jegyzőkönyv 2016.02.18.

2016. 01. 28.

Testületi jegyzőkönyv 2016.01.28.

Testületi jegyzőkönyv 2016.01.28.

2015. 12. 22.

Testületi jegyzőkönyv 2015. 11. 23.

M  E  G  H  Í  V  Ó

 

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését az 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva

2015. november 23-án (hétfő) 17.00 órai kezdettel

összehívom.

Az ülés helye: Községháza hivatali helyisége                         

                         Dunaszentmiklós, Petőfi u. 52.

Napirendi pontok:

1. Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének jóváhagyása

Előadó: Béger Ákos polgármester

2. Rendelet-tervezet Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának a helyi iparűzési adóról szóló 7/1997.(XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Béger Ákos polgármester

3. Rendelet-tervezet Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának az idegenforgalmi adóról szóló 9/2013.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Béger Ákos polgármester

4. Rendelet-tervezet Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának a szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2014.(XI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Béger Ákos polgármester

5. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és az egyes szociális szolgáltatásokról, valamint azok térítési díjairól szóló 4/2015.(II.27.) rendelet módosításának előzetes véleményezése

Előadó: Béger Ákos polgármester

6. A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása

Előadó: Béger Ákos polgármester

7. Viziközmű tulajdoni arányának meghatározásáról nyilatkozat elfogadása

Előadó: Béger Ákos polgármester

8. Buszmegálló építéséhez árajánlatok véleményezése és elfogadása

Előadó: Béger Ákos polgármester

9. Járda felújítására árajánlatok véleményezése és elfogadása

Előadó: Béger Ákos polgármester

10. Közvilágítás korszerűsítésére árajánlatok véleményezése és elfogadása

Előadó: Béger Ákos polgármester

11. Szomód Százszorszép Óvoda átszervezése

Előadó: Béger Ákos polgármester

12. Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatok elbírálása

Előadó: Béger Ákos polgármester

13. Személyi juttatások

Előadó: Béger Ákos polgármester

14. Papp Kálmán beadványai

Előadó: Béger Ákos polgármester

15. Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi Kirendeltségén igazgatási szünet elrendelésének tárgyalása

Előadó: Béger Ákos polgármester

16. Helyi esélyegyenlőségi Program elfogadása 2015-2017. évre.

Előadó: Béger Ákos polgármester

17. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

Előadó: Béger Ákos polgármester

 

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Dunaszentmiklós, 2015. november 17.                                                   

Béger Ákos sk.

polgármester

 

 

2015. 12. 22.

Testületi jegyzőkönyv 2015. 10. 07.

M  E  G  H  Í  V  Ó

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését az 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva

2015. október 7-én (szerda) 07.00 órai kezdettel

összehívom.

Az ülés helye: Községháza hivatali helyisége                         

                         Dunaszentmiklós, Petőfi u. 52.

Napirendi pontok:

1. Kisbusz finanszírozására kötendő megállapodás jóváhagyása Takarék Faktorház Zrt-vel

Előadó: Béger Ákos polgármester

2.Nemzeti Sportközpontok, Szomód Község Önkormányzata, Dunaszentmiklós Község Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodás jóváhagyása.

Előadó: Béger Ákos polgármester

3. Dunaszentmiklós HÉSZ módosítása.

Előadó: Béger Ákos polgármester

 

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Dunaszentmiklós, 2015. szeptember 22.                                                  

 Tisztelettel:     

Béger Ákos sk.

polgármester

2015. 12. 22.

Testületi jegyzőkönyv 2015. 09. 25.

M  E  G  H  Í  V  Ó

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését az 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva

2015. szeptember  25-én (péntek) 07.00 órai kezdettel

összehívom.

Az ülés helye: Községháza hivatali helyisége                         

                         Dunaszentmiklós, Petőfi u. 52.

Napirendi pontok:

1„ Kisbusz beszerzése Dunaszentmiklós Község Önkormányzata részére „tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása

Előadó: Béger Ákos polgármester

2. Gyepmesteri feladatok ellátásra szerződés elfogadása

Előadó: Béger Ákos polgármester

 

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Dunaszentmiklós, 2015. szeptember 22.                                                   

Tisztelettel:     

Béger Ákos  sk.

polgármester

2015. 12. 22.

Testületi jegyzőkönyv 2015. 09. 18.

M  E  G  H  Í  V  Ó

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését az 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva

2015. szeptember  18-én (péntek) 16.00 órai kezdettel

összehívom.

Az ülés helye: Községháza hivatali helyisége                          

                         Dunaszentmiklós, Petőfi u. 52.

Napirendi pontok:

1. Vis maior pályázat beadása (Dunaszentmiklós, 470/16, 513  és 281/3 hrsz-u utak helyreállítása)               Ebr42: 276 418)

Előadó: Béger Ákos polgármester

2. Út felújításra árajánlatok értékelése (Szabadság u., Kossuth u. vége, Petőfi S. u. 46-52-ig)

Előadó: Béger Ákos polgármester

3. Csatlakozás a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz

Előadó: Béger Ákos polgármester

4. Dunaszentmiklós Községért Közalapítvány 2014. évi működéséről beszámoló

Előadó: Juhász Edit kuratórium elnöke

5. Segesdi Nóra fellebbezése óvodai utaztatás költségtérítése ügyében (az ügy iratai megtekinthetők a Tatai Közös Önkormányzati hivatal Dunaszentmiklósi Kirendeltségén)

Előadó: Béger Ákos polgármester

6. Ströckerné Nagy Ilona fellebbezése óvodai utaztatás költségtérítése ügyében (az ügy iratai megtekinthetők a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaszentmiklósi Kirendeltségén)

Előadó: Béger Ákos polgármester

7. Nemzetiségi Óvoda létrehozásáról döntés

Előadó: Béger Ákos polgármester

8. Egyebek

 

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Dunaszentmiklós, 2015. szeptember 10.                                                  

Tisztelettel:     

 Béger Ákos sk.

 polgármester

2015. 12. 22.

Testületi jegyzőkönyv 2015. 09. 04.

M  E  G  H  Í  V  Ó

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését az 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva

2015. szeptember  4-én (péntek) 07.00 órai kezdettel

összehívom.

Az ülés helye: Községháza hivatali helyisége                         

                         Dunaszentmiklós, Petőfi u. 52.

Napirendi pontok:

1. Vis maior pályázat beadása (játszótér melletti árok felújítása Ebr42: 275142)

Előadó: Béger Ákos polgármester

2. Előterjesztés Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Béger Ákos polgármester

3. Közbeszerzési eljárás megindítása kisbusz beszerzéséről

Előadó: Béger Ákos polgármester

 

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Dunaszentmiklós, 2015. augusztus 31.                                                  

Tisztelettel:     

Béger Ákos sk.

polgármester

2015. 12. 22.

Testületi jegyzőkönyv 2015. 08. 24.

M  E  G  H  Í  V  Ó

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének  ülését az 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva

2015. augusztus  24-én (hétfő) 17.15 órai kezdettel

összehívom.

Az ülés helye: Községháza hivatali helyisége                         

                         Dunaszentmiklós, Petőfi u. 52.

Napirendi pontok:

1. Beszámoló az önkormányzat 2015.I. félévi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Béger Ákos polgármester

2. Előerjesztés Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Béger Ákos polgármester

3. Dunaszentmiklós HÉSZ módosítása, véleményezési szakasz lezárása

Előadó: Béger Ákos polgármester

4.Egyebek

 

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Dunaszentmiklós, 2015. augusztus  17.                                                  

Tisztelettel:     

Béger Ákos sk.

polgármester

2015. 12. 22.

Testületi jegyzőkönyv 2015. 06. 02.

M  E  G  H  Í  V  Ó

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését az 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva

2015. június 2-án (kedd) 7.00 órai kezdettel

összehívom.

Az ülés helye: Községháza hivatali helyisége                         

                         Dunaszentmiklós, Petőfi u. 52.

Napirendi pontok:

1. Belterületi utak, járdák, hidak felújítására pályázat benyújtása

Előadó: Béger Ákos polgármester

 

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Dunaszentmiklós, 2015. június 1.                                                  

Tisztelettel:     

Béger Ákos sk.

polgármester

2015. 12. 22.

Testületi jegyzőkönyv 2015. 05. 27.

Testületi ülés 2015. 05. 27.