Jegyzőkönyvek2015. 12. 22.

Testületi jegyzőkönyv 2015. 05. 14.

Testületi ülés 2015. 05. 14.

2015. 12. 22.

Testületi jegyzőkönyv 2015. 04. 29.

Szám: 20-21/2015.

M  E  G  H  Í  V  Ó

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését az 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva

2015.  április  29-én (szerda) 17.30 órai kezdettel

összehívom.

Az ülés helye: Községháza hivatali helyisége                          

                         Dunaszentmiklós, Petőfi u. 52.

 

Napirendi pontok:

1. Rendelet-tervezet Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.04.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Előadó: Béger Ákos polgármester

2 . Az Önkormányzat gazdasági programjának megalkotása 2015-2019. évre

Előadó: Béger Ákos polgármester

3. Kisbusz pályázat

Eladó: Béger Ákos polgármester

4. Beszámoló a 2014. évi közbeszerzési terv teljesüléséről

Előadó: Béger Ákos polgármester

5. Egyebek

 

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Dunaszentmiklós, 2015. április 21.                                                  

Tisztelettel:     

Béger Ákos sk.

polgármester

2015. 12. 22.

Testületi jegyzőkönyv 2015. 04. 08.

M  E  G  H  Í  V  Ó

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését az 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva

2015.  április  8-án (szerda) 17.30 órai kezdettel

összehívom.

 

Az ülés helye: Községháza hivatali helyisége                          

                         Dunaszentmiklós, Petőfi u. 52.

 

Napirendi pontok:

1. Tatai tv-vel történő megállapodás

Előadó: Béger Ákos polgármester

2. Rendelet-tervezet  az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről

Előadó: Béger Ákos polgármester

3. Rendelet-tervezet Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának a helyi építési szabályzatról szóló 5/2008.(IX.17.) számú rendelet módosításáról

Előadó: Béger Ákos polgármester

4 . Gördülő fejlesztési terv

Előadó: Béger Ákos polgármester

5. Szomód Község Önkormányzatának vételi ajánlata Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Százszorszép Óvoda tulajdoni hányadára

Eladó: Béger Ákos polgármester

6. dr.Pap Kálmán haszonbérleti ajánlata (052/12 hrsz)

Előadó: Béger Ákos polgármester

7. A Helyi Értéktár Bizottság megalakítása

Előadó: Béger Ákos polgármester

8. Meglévő közterület átnevezése

Előadó: Béger Ákos polgármester

9. Egyebek

 

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

 

Dunaszentmiklós, 2015. április 1.                                                   

Tisztelettel:     

Béger Ákos sk.

polgármester

2015. 12. 22.

Testületi jegyzőkönyv 2015. 02. 25.

M  E  G  H  Í  V  Ó

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését az 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva

 

2015.  február 25-én (szerda) 17.30 órai kezdettel

összehívom.

 

Az ülés helye: Községháza hivatali helyisége                         

                         Dunaszentmiklós, Petőfi u. 52.

 

Napirendi pontok:

1. Rendelet-tervezet az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról  

Eladó: Béger Ákos polgármester

2. Szomód - Dunaszentmiklós községek Közoktatási Intézményi Társulás társulási megállapodás módosítása 4. sz. módosítása

Előadó: Béger Ákos polgármester

3. Felcsút Község Önkormányzatának csatlakozási szándéka a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási társuláshoz

Előadó: Béger Ákos polgármester

4. Tata Város Önkormányzatának az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról szóló rendelet-tervezet elfogadásának hozzájárulásáról

Előadó: Béger Ákos polgármester

 

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

 

Dunaszentmiklós, 2015. február 17.                                                  

 

                                                                                    Tisztelettel:     

Béger Ákos sk.

polgármester

2015. 12. 22.

Testületi jegyzőkönyv 2015. 02. 16.

M  E  G  H  Í  V  Ó

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését az 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva

2015.  február 16-án (hétfő) 16.30 órai kezdettel

összehívom.

 

Az ülés helye: Községháza hivatali helyisége                         

                         Dunaszentmiklós, Petőfi u. 52.

Napirendi pontok:

1.Rendelet-tervezet Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Eladó: Béger Ákos polgármester

1.Dunaszentmiklós HÉSZ módosítása, véleményezési szakasz lezárása.

Előadó: Béger Ákos polgármester

2.Szomód Község Önkormányzat „KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása”, óvodai pályázatról döntés.

 

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

Dunaszentmiklós, 2015. február 10.                                                  

 

Tisztelettel:     

 

Béger Ákos sk.

polgármester

2015. 12. 22.

Testületi jegyzőkönyv 2015. 01. 28.

M  E  G  H  Í  V  Ó

Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését az 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ban biztosított jogkörömben eljárva

2015.  január 28-án (szerda) 17.30 órai kezdettel

összehívom.

Az ülés helye: Községháza hivatali helyisége                          

                         Dunaszentmiklós, Petőfi u. 52.

Napirendi pontok:

1.Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása (papír alapon kerül kiküldésre)

Előadó: Béger Ákos polgármester

2. Rendelet-tervezet Dunaszentmiklós Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló

1/2014.(II.4.) önkormányzati rendelet módosításáról (papír alapon kerül kiküldésre)

Előadó: Béger Ákos polgármester

3. Rendelet-tervezet Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról     

szóló 10 /2014.(IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról (A rendelet szövege a kormányhivatallal van egyeztetés alatt)

Előadó:Béger Ákos polgármester

4.Rendelet-tervezet Dunaszentmiklós Község Önkormányzat Képviselő-testületének Dunaszentmiklós önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2014.(XI.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó: Béger Ákos polgármester

5.Dunaszentmiklós Község 2015. évi belső ellenőrzési terve

Előadó: Béger Ákos polgármester

6.Kisbusz üzemeltetésének tárgyalása

Előadó: Béger Ákos polgármester

7.Önkormányzati tulajdonban lévő földvásárlási kérelem

Eladó: Béger Ákos polgármester

8. A Szociális Alapellátó Intézmény 2015. évi költségvetése tervezetének előzetes véleményezése

Előadó: Béger Ákos polgármester

9.A Tatai Közös Önkormányzati Hivatal működésére vonatkozó együttműködési megállapodás felülvizsgálata (későbbi időpontban kerül kiküldésre)

Előadó: Béger Ákos polgármester

Kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjen.

 

Dunaszentmiklós,  2015. január 22.                                                  

                                                                                                         

Tisztelettel:     

                                             

Béger Ákos

polgármester