2018. 05. 03.

TOP-2.1.3-15-KO1-2016-00010

Kedvezményezett neve:  Dunaszentmiklós Község Önkormányzata

Projekt címe:    Dunaszentmiklós csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

Projekt azonosító száma: TOP-2.1.3-15-KO1-2016-00010

 A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.03.01.

A támogatás összege: 43 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A projekt célja a Neszmélyi út keleti oldalán meglévő 170 méter hosszú, rossz hatásfokkal üzemelő nyílt medrű csapadékvíz elvezető árok felújítása, rendezése, burkolása és a meglévő vízfolyásba történő bekötésének rendezése. A beruházás keretében a meglévő szakasz egyenetlen, rossz állapotban lévő medrének helyes geodéziai, és helyszínrajzi vonalvezetésének kialakítása, burkolása eredményeként az érintett szakaszon elhelyezkedő ingatlanok környezetében megelőzhető a csapadékvíz telkek irányába történő tovább haladása, valamint az összegyűjtött vizek útpályaszerkezeten történő lezúdulása. A tervezett beruházás a szakasztól északra elhelyezkedő meredek domboldal vizeinek elvezetését is elősegíti. Az árok végpontján, a meglévő vízfolyásba való bekötésének rendezése az összegyűjtött csapadékvizek visszaduzzasztás nélküli elvezetését biztosítja. A rekonstrukciós munkálatokon áteső átereszek képesek lesznek a beérkező csapadék továbbítására a befogadó irányába. A szakasz felújítási munkálatainak eredményeként nem csak a közvetlenül a szakasz közelében, hanem attól délre, a Petőfi Sándor utca útpályaszerkezete, és a területen elhelyezkedő ingatlanok vízkár veszélyeztetése jelentősen csökkenthető.


Letölthető fájlok